بهترین نقاشی دنیا......

بهترین نقاشی دنیا......


تاریخ : 21 تیر 1392 - 21:00 | توسط : مامان الهام | بازدید : 950 | موضوع : فتو بلاگ | 4 نظر

دوست جونیم.......

اینجا اقا پارسا سوار چرخش شده واین عروسکیم که میبینید اینجاست عروسک اقا پارسا هستش که اونو خیلی دوست داره چند روزه پیش وقتی که دست عروسکش کنده شده بود اون قدر ناراحت بود که خدا میدونه منم که خیلی کارداشتم وقتی ناراحتی او رو دیدم رفتم درستش کردم و بعد از درست شدن دست عروسکش دوباره خوشحال شد وشروع به بازی کرد اخه اقا پارسا ما از وقتی که چشماشو رو به این دنیا باز کرد این عروسکو دید .قوربونت برم  که اون روز چه قدر ناراحت شده بودی بووووووووووسlove struckkisskiss

 


تاریخ : 20 تیر 1392 - 21:50 | توسط : مامان الهام | بازدید : 481 | موضوع : وبلاگ | 8 نظر

خواب های خوب ببینی.......

خواب های خوب ببینی.......

اینجا عزیز دل مامان توی ماشین وقتی که کمربندشو بسته بود خوابش برد.
مامان فدای خواب های شیرینت بشه عزیزم
تاریخ : 20 تیر 1392 - 02:47 | توسط : مامان الهام | بازدید : 588 | موضوع : فتو بلاگ | 14 نظر

خنده های کوچولوی شیرین مامان و بابا.......

خنده های کوچولوی شیرین مامان و بابا.......

فدات شم که چه ناز میخندی
تاریخ : 19 تیر 1392 - 16:15 | توسط : مامان الهام | بازدید : 473 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

پارسا کوچولو..........

پارسا کوچولو..........

اینجا با عزیز دلم واسه اولین بار رفته بودیم مسافرت
اینجا اقا پارسای ما6 ماهشه
تاریخ : 17 تیر 1392 - 20:29 | توسط : مامان الهام | بازدید : 395 | موضوع : فتو بلاگ | 12 نظر

پارسا بلا

پارسا بلا

اینجا اقا پارسا همه اسباب بازی هاشو پخش کرد روی زمین وشروع کرد به خندیدین
تاریخ : 16 تیر 1392 - 16:27 | توسط : مامان الهام | بازدید : 409 | موضوع : فتو بلاگ | 10 نظر

پارساتک دونه.........


تاریخ : 15 تیر 1392 - 17:48 | توسط : مامان الهام | بازدید : 541 | موضوع : وبلاگ | 10 نظر

اینم پسر خوشتیپ ما...........

اینم پسر خوشتیپ ما...........


تاریخ : 13 تیر 1392 - 15:52 | توسط : مامان الهام | بازدید : 2049 | موضوع : فتو بلاگ | 11 نظر

عزیزمی......

عزیزمی......

عزیزم وقتی میخواستم با این لباست عکس بگیرم این قدر تکون خوردی که از بیستا عکست یکی دوتاشون خوب شد فدات شم
تاریخ : 12 تیر 1392 - 17:55 | توسط : مامان الهام | بازدید : 445 | موضوع : فتو بلاگ | 10 نظر